Recenzje

Zaduszki w OFF i Cynie

O spektaklu-koncercie REFLEKSYJNIE w warszawskiej OFF i CYNIE Małgorzaty Dudy i Krzysztofa Kozerów pisze Wiesław Kowalski. Małgorzata Duda-Kozera, której talent wokalno-aktorski możemy na co dzień podziwiać na scenach teatrów Rampa, Studio Buffo i Capitol, swoje artystyczne marzenia od ponad roku…

Czytaj dalej