Recenzje

Wymyślanie na nowo

Grzegorz Piątek: Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944–1949. W.A.B., Warszawa 2020 – pisze Izabela Mikrut. Sigalin to tylko jeden z bohaterów tej rozległej opowieści – to, co dawniej można było prześledzić za sprawą „Kroniki Filmowej”, teraz – już bez…

Czytaj dalej