Recenzje

Postać idei – myśl prawdziwa

O spektaklu „Olimp” na motywach „Odysei” Homera w reż. Wojciecha Kościelniaka, spektakl dyplomowy studentów IV roku (specjalność aktorstwo i wokalistyka) w Teatrze Collegium Nobilium w Warszawie, pisze Magdalena Hierowska. Nie trzeba być znawcą antycznej literatury, by poczuć wielość struktur interpretacyjnych…

Czytaj dalej

Recenzje

Ba–SEN OLIMP–ijski

O spektaklu „Olimp” na motywach „Odysei” Homera w reż. Wojciecha Kościelniaka, spektakl dyplomowy studentów IV roku (specjalność aktorstwo i wokalistyka) w Teatrze Collegium Nobilium w Warszawie, pisze Anna Czajkowska. Wojciech Kościelniak, który na kanwie dzieł polskiej klasyki stworzył niemałą liczbę…

Czytaj dalej

Recenzje

Lament

O spektaklu „Iliada” Homera w reż. Jakuba Roszkowskiego w Teatrze Ludowym w Krakowie pisze Zofia Kowalska. Niecałe trzy tysiące lat temu Homer napisał “Iliadę”. W 2022 roku Jakub Roszkowski zdecydował się wystawić ten tekst w Teatrze Ludowym w Krakowie. “Iliada”…

Czytaj dalej