Recenzje

O okowach duchowego zniewolenia

O spektaklu „Kotka na gorącym blaszanym dachu” Tennessee Williamsa w reżyserii Radosława Stępnia zaprezentowanym w ramach V Maratonu Teatralnego w Teatrze im. J. Kochanowskiego w Opolu pisze Wiesław Kowalski. Norbert Rakowski, dyrektor Teatru Kochanowskiego, w wywiadzie udzielonym Tomaszowi Domagale powiedział, że…

Czytaj dalej