Recenzje

Odrzucanie stereotypów

Jerzy Chociłowski: Najpierw Polska. Rzecz o Józefie Becku. Iskry, Warszawa 2019 – pisze Izabela Mikrut. Józef Beck należy do polityków, którzy mają jednoznacznie negatywną – niezasłużenie – opinię w społeczeństwie. Pisze o tym Jerzy Chociłowski w biograficznym tomie „Najpierw Polska”…

Czytaj dalej