Recenzje

Granice światła i ciemności

Najpewniej w czasach zamierzchłych ludzie skupiali się wokół rozpalonego ogniska. Słuchali opowieści, a mówcy tworzyli świat pełen emocjonalnej gestykulacji i mimiki, naśladując sytuacje, które mogły się zdarzyć. Zachowane na ścianach w jaskini Lascaux malowidła wyraźnie sygnalizują, że w czasach prehistorycznych…

Czytaj dalej

Recenzje

Teatr prawdy życiowej

O ósmej edycji Festiwalu Teatrów Wiejskich ZWYKI w Teatrze Polskim w Warszawie pisze Magdalena Hierowska. ZWYKI – Sejmiki – żywy ruch teatrów ludowych/wiejskich  (wymiennie używa się nazwy) – taką triadę  obrazującą dzisiejsze istnienie jednego z ważnych zjawisk teatralnych skonstruował prof.…

Czytaj dalej