Recenzje

Czy można zainscenizować ból?

O spektaklu „Ból” w reż. Kingi Chudobińskiej-Zdunik w Teatrze Collegium Nobilium w Warszawie pisze Reda Paweł Haddad. Ból jest przedstawieniem, które trudno ocenić, ponieważ bardzo mocno łączy się z życiem twórców spektaklu. Jako osobiste wyznanie cierpienia nie nadaje się do…

Czytaj dalej