Recenzje

Przyjaciele

Roman Dziewoński: Siła komizmu. Destrukcyjna? LTW, Łomianki 2019 – pisze Izabela Mikrut. Trochę sfrustrowany wydaje się Roman Dziewoński w tej narracji, zwłaszcza kiedy podkreśla, że na przygotowywane książki nie mógł znaleźć wydawcy. W publikacji „Siła komizmu… destrukcyjna?” wybiera czterech bohaterów…

Czytaj dalej