Recenzje

Płeć na plan

Maggie Nelson: Argonauci. Czarne, Wołowiec 2020 – pisze Izabela Mikrut. Nie jest to książka wygodna, nie jest to książka dla tych, którzy boją się tematów gender, queer i poszukiwania tożsamości płciowej. Nie jest to w ogóle powieść w tradycyjnym rozumieniu,…

Czytaj dalej