Recenzje

Przeżycie

Małgorzata Nocuń: Wczesne życie. Czarne, Wołowiec 2020 – pisze Izabela Mikrut. To, do czego przyznaje się Małgorzata Nocuń w posłowiu, dla odbiorców będzie czytelne po lekturze dedykacji i po pierwszych stronach tomu „Wczesne życie”. Nie da się oddzielić postaci M.…

Czytaj dalej