Recenzje

Hey U, czyli jednak nie Tischner

O spektaklu dyplomowym IV roku WA AST w Krakowie „Hey U”, reż. i opieka pedagogiczna Agnieszka Glińska, pisze Daniel Falcman. Ani Levinas, ani Heidegger, „nawet” nie Tischner – raczej Jung i Cooley: takie ramy pojęciowe Glińska wyznacza dla „Hey U”,…

Czytaj dalej