Recenzje

Odczytania

Powinowactwa z epoki. Związki polskiej literatury modernizmu i międzywojnia z psychoanalizą. Red. Paweł Dybel. Universitas, Kraków 2018 – pisze Izabela Mikrut Psychoanaliza ma mieć swoje korzenie w pomysłach i wyobraźni pisarzy – w twórczości, która ujawnia cały zestaw prawd o…

Czytaj dalej