Recenzje

Dla miłośników słowa

Jarosław Mikołajewski, Paweł Smoleński: Czerwony śnieg na Etnie. Czarne, Wołowiec 2021 – pisze Izabela Mikrut. W słynnej serii Sulina wydawnictwa Czarne ukazuje się tom, który uwiedzie zwłaszcza czytelników wrażliwych na słowo. Jarosław Mikołajewski i Paweł Smoleński wprowadząją tu szereg esejów…

Czytaj dalej

Recenzje

Konflikt bez końca

Paweł Smoleński: Wnuki Jozuego. Czarne, Wołowiec 2019 – pisze Izabela Mikrut. „Wnuki Jozuego”, tom wydany w serii reportaży wydawnictwa Czarne, pokazuje nie tyle genezę konfliktu izraelsko-palestyńskiego, co konsekwencje dla ludzi, którzy mieszkają na tych terenach i wiedzą już, że trwająca…

Czytaj dalej