Recenzje

Rozważania

Rozmowy Petera Haffnera z Zygmuntem Baumanem. Bauman. Czynić swojskie obcym. Wielka Litera, Warszawa 2019 – pisze Izabela Mikrut. Peter Haffner rozmawiał z Zygmuntem Baumanem nie tylko na tematy osobiste (na przykład dotyczące pochodzenia, rodziny i postaw wobec wielkiej historii, która…

Czytaj dalej