Recenzje

Sprawiedliwość

Rachel Kushner: Mars Room. W.A.B., Warszawa 2019 – pisze Izabela Mikrut. Nie może już spędzać czasu z synem, chociaż bardzo go kocha (a przynajmniej tak utrzymuje) i chciałaby go chronić przed złem tego świata. Romy Hall, bohaterka tomu „Mars Room”,…

Czytaj dalej