Recenzje

Jak baśnie

Ryunosuke Akutagawa, Atsushi Nakajima: Opowiadania japońskie. Siedmioróg, Wrocław 2019 – pisze Izabela Mikrut. Literatura japońska (poza robiącym światową karierę haiku) jest mało znana, rzadko kiedy przedostaje się do szerszej świadomości. Za taki stan rzeczy odpowiada między innymi jej hermetyczność, konieczność…

Czytaj dalej