Recenzje

Spokojna egzystencja

Shen Fu: O upływającym życiu. Opowieść w sześciu rozdziałach. PIW, Warszawa 2019 – pisze Izabela Mikrut. Są takie publikacje, najczęściej zresztą dotykające tematyki małych ojczyzn lub życia w zgodzie z naturą z dala od wszelkich społecznych podziałów, na które co…

Czytaj dalej