Recenzje

Relacja z łagrów

Beata Obertyńska: W domu niewoli. Siedmioróg, Wrocław 2019 – pisze Izabela Mikrut. Przez długi czas książka Beaty Obertyńskiej nie trafiała do zbiorowej świadomości, funkcjonowała bardziej jako uzupełnienie dla zainteresowanych – i poszukujących pozycji z literatury łagrowej. Teraz „Z domu niewoli”…

Czytaj dalej

Recenzje

Zaciemnianie polityki

Jerzy Karwelis: Trzeci sort, czyli jak zakończyć wojnę polsko-polską. Siedmioróg, Wrocław 2018 – pisze Izabela Mikrut. Nie wiadomo bliżej, komu Jerzy Karwelis proponuje swoją rozbudowaną analizę życia politycznego w Polsce ostatnich lat. Przede wszystkim – ze względu na szczegółowość. Sporą…

Czytaj dalej

Recenzje

Jak baśnie

Ryunosuke Akutagawa, Atsushi Nakajima: Opowiadania japońskie. Siedmioróg, Wrocław 2019 – pisze Izabela Mikrut. Literatura japońska (poza robiącym światową karierę haiku) jest mało znana, rzadko kiedy przedostaje się do szerszej świadomości. Za taki stan rzeczy odpowiada między innymi jej hermetyczność, konieczność…

Czytaj dalej