Recenzje

Odnaleźć nasz wiśniowy sad

O spektaklu „Wiśniowy sad” Czechowa Teatru Latarnia w reżyserii Mateusza Tymury pisze Rafał Górski. Wieczorem – ósmego i dziewiątego września – białostocki Teatr Latarnia zaprezentował swój najnowszy spektakl w ramach stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku dla twórców profesjonalnych, przyznanego aktorce…

Czytaj dalej