Recenzje

Porównanie

Śmierci z Mistrzem dwojakie gadania… Nieznany drukowany przekaz Rozmowy mistrza Polikarpa ze Śmiercią z 1542 r. Wydał Wiesław Wydra. Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2018 – pisze Izabela Mikrut Filologów ta książka może zachwycić, chociaż trafi do wąskiego grona specjalizujących…

Czytaj dalej