Recenzje

Z młodymi

Janusz Rudnicki: Życiorysta 3. Iskry, Warszawa 2019 – pisze Izabela Mikrut. Trzecia część „Życiorysty” Janusza Rudnickiego pokazuje wyraźnie, że autor trafił w zapotrzebowanie rynkowe i udało mu się pociągnąć za sobą szerokie grono czytelników, nawet tych, którzy normalnie do recenzji…

Czytaj dalej

Recenzje

Polityka uniwersalna

Marcin Król: Do nielicznego grona szczęśliwych. Iskry, Warszawa 2018 – pisze Izabela Mikrut Iskry w swoim profilu wydawniczym znajdują miejsce na publikacje niszowe, które według innych wydawców wiązałyby się ze zbyt dużym ryzykiem. Na szczęście – bo niewielka książka Marcina…

Czytaj dalej

Recenzje

Błędy historii

Lech M. Nijakowski: Ludobójstwo. Historia i socjologia ludzkiej destrukcyjności. Iskry, Warszawa 2018 – pisze Izabela Mikrut Historia zaokrągla szkielety do zera – najbardziej widać to w przypadku ludobójstw oraz czystek etnicznych, choć te pojęcia wcale nie są tożsame, jak przekonuje…

Czytaj dalej

Recenzje

Detektywistyczne zabawy

                                            Katarzyna J. Kowalska: Polski El Greco. Iskry, Warszawa 2018 – pisze Izabela Mikrut Odkrycie nieznanego wcześniej obrazu, który…

Czytaj dalej

Recenzje

Praca

                                            Mariusz Urbanek: Profesor Weigl i karmiciele wszy. Iskry, Warszawa 2018 – pisze Izabela Mikrut Profesor Weigl to postać…

Czytaj dalej

Recenzje

Ludzkie dramaty

Joanna Ostrowska: Przemilczane. Seksualna praca przymusowa w trakcie II wojny światowej. Marginesy, Warszawa 2018 – pisze Izabela Mikrut Jest to publikacja trudna z wielu względów. Najważniejszą komplikację powoduje jednak brak źródeł i relacji bezpośrednio zaangażowanych w temat kobiet. Prostytucja w…

Czytaj dalej