Zapowiedzi

Teatr 21 otworzy międzynarodowy festiwal “Crossing the Line”

Międzynarodowy festiwal “Crossing the Line”

Spektakl „Rewolucja, której nie było” Teatru 21 otworzy pierwszy międzynarodowy festiwal online „Crossing the Line”. Nagrodzony Paszportem „POLITYKI” warszawski zespół teatralny zaprezentuje się w towarzystwie najważniejszych europejskich teatrów tworzących sztukę z artystami z niepełnosprawności intelektualną.

„Crossing the Line” to partnerstwo sześciu zespołów teatralnych z całej Europy, z których każdy jest liderem w dziedzinie pracy z artystami z niepełnosprawnością intelektualną. Festiwal „Crossing the Line” łączy partnerskie zespoły w ramach festiwalu teatralnego online, celebrując sztukę inkluzywną i artystów z niepełnosprawnością intelektualną. Stało się to możliwe dzięki projektowi Trasna Na Líne, finansowanemu przez Program Kreatywna Europa Unii Europejskiej. 

Na festiwalu „Crossing the line”, który potrwa od 16 września do 25 listopada, zaprezentowanych zostanie ponad 25 wydarzeń online – w tym spektakle teatralne, filmy dokumentalne, rozmowy i filmy fabularne – z sześciu zespołów, z sześciu krajów europejskich. Gospodarzem festiwalu jest Theater Babel Rotterdam. Głównym językiem festiwalu jest angielski; spektakle prezentowane będą w języku francuskim, szwedzkim, holenderskim i polskim z angielskimi napisami.

Spektakl „Rewolucja, której nie było” jest inspirowany protestem osób z niepełnosprawnościami i ich rodziców w Sejmie RP. Przedstawienie zostało nagrodzone na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Boska Komedia w Krakowie i spotkało się z pozytywnym przyjęciem widzów i krytyków.

Oprócz spektaklu „Rewolucja, której nie było” (od 17 września 2021) Teatr 21 zaprezentuje również performans „Ciało w ciało z Marilyn” (od 15 października), a także „Jak przestałem być idealny” (od 19 listopada) – najnowszy spektakl koprodukowany z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego. Jednym z punktów programu festiwalu będzie również cykl rozmów dotyczących dostępności edukacji artystycznej dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi w różnych krajach europejskich.  

Wszystkie wydarzenia w ramach festiwalu online są bezpłatne. Wejściówki można rezerwować na stronie festiwalu: www.crossingtheline-festival.com, na której znajduje się również szczegółowy program. 

O partnerstwie „Crossing the Line”

Partnerami sieci „Crossing the Line” jest sześć europejskich teatrów: Moomsteatern ze Szwecji, Compagnie de l’Oiseau Mouche z Francji, Mind The Gap z Wielkiej Brytanii, Blue Teapot Theatre Company z Irlandii, Theater Babel Rotterdam z Holandii i Teatr 21 z Polski. Połączyły się one w partnerskim projekcie Trasna Na Líne, współfinansowanym z programu Kreatywna Europa. Festiwal „Crossing the Line” jest ważną częścią projektu i pierwotnie miał być organizowany przez Blue Teapot Theatre Company w Galway w Irlandii, w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2020. Festiwal w Galway musiał zostać odwołany z powodu pandemii koronawirusa i od tego czasu zespoły teatralne pracowały nad przeniesieniem festiwalu do sieci.  

CZYTAJ WIĘCEJ NA STRONIE FESTIWALU

Współfinansowane z programu Kreatywna Europa Unii Europejskiej. Program Centrum Sztuki Włączającej / Teatr 21 jest współfinansowany przez m.st. Warszawę

fot. Grzegorz Press

Komentarze
Udostepnij