Zapowiedzi

Trzy epizody z życia rodziny – premiera w warszawskim Nowym Teatrze

Trzy epizody z życia rodziny

Markus Öhrn

19, 20, 21 listopada 2021 | 18:00

W trzech odcinkach, stworzonych specjalnie dla Nowego Teatru, szwedzki artysta Markus Öhrn we współpracy z aktorami Nowego Teatru zabierze widzów po raz kolejny w mroczne zakamarki patriarchalnej rodziny.

Tak zwana rodzina nuklearna może stać się modelowym przykładem powstawania przemocowych struktur. Markus Öhrn po raz kolejny rozwija teatralne badania dotyczące przemocy. Tym razem premierowe spotkanie rozciąga się na trzy listopadowe wieczory.

Reżyseria: Markus Öhrn

Kostiumy: Makode Linde

Muzyka: Jan Sobolewski

Obsada: Magdalena Popławska, Jaśmina Polak, Bartosz Gelner, Piotr Polak

Markus Öhrn – (ur. 1972) jeden z najbardziej interesujących reżyserów europejskich. Szwedzki artysta wideo i reżyser teatralny odważnie proponujący własną teatralną poetykę wywodzącą się ze sztuki wideo. Przedstawienia Markusa Öhrna nieustannie budzą kontrowersje i są powodem gorących dyskusji o granicach współczesnego teatru. Jego trylogia: Contes d’amour, We Love Africa and Africa Loves Us oraz Bis zum Tod była prezentowana na najbardziej prestiżowych festiwalach teatralnych (Avignion, Wiedeń, Bruksela, Berlin). W swoich spektaklach daleki jest od konwencji tradycyjnego teatru repertuarowego, strzępy tekstu są dla niego jedynie komentarzem dla radykalnie plastycznych sytuacji scenicznych. Intensywnie używa technologii wideo, nieraz przez większość spektaklu nie dając widzowi bezpośredniego dostępu do żywego aktora.

Bilety na pojedyncze pokazy: 40/25zł

Karnet na wszystkie epizody: 105/60 zł

Spektakl dla osób 16+

Three Episodes of the Family Life

Markus Öhrn

November 18, 19, 20 | 6 p.m.

In three episodes, uniquely created for Nowy Teatr, the Swedish artist Markus Öhrn in collaboration with actors from Nowy Teatr will take the audience once again into the dark corners of the patriarchal family.

The so-called nuclear family can become a model example of the emergence of violent structures. Markus Öhrn once again develops theatrical research on violence. This time the premiere meeting extends over three November evenings.

Direction: Markus Öhrn

Costume: Makode Linde

Music: Jan Sobolewski

Cast: Magdalena Popławska, Jaśmina Polak, Bartosz Gelner, Piotr Polak

Markus Öhrn – (born 1972) one of the most interesting European directors. Swedish video artist and theatre director boldly proposing his own theatrical poetics derived from video art. Markus Öhrn’s productions constantly stir controversy and are the cause of heated discussions about the limits of contemporary theatre. His trilogy: Contes d’amour, We Love Africa and Africa Loves Us and Bis zum Tod was presented at the most prestigious theatre festivals (Avignion, Vienna, Brussels, Berlin). In his performances he is far from the convention of traditional repertory theatre, scraps of text are for him only a commentary for radically artistic scenic situations. He uses video technology extensively, sometimes for most of the performance without giving the audience direct access to a live actor.

Tickets: 40/25 PLN

A ticket for all 3 performances costs: 105/60 PLN

Performance for people 16+

Komentarze
Udostepnij