Zapowiedzi

Ukazała się publikacja „O lalki, lalki…/”Puppets, Puppets” autorstwa Lucyny Kozień

Staraniem Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA ukazała się publikacja „O lalki, lalki…/”Puppets, Puppets”…  autorstwa Lucyny Kozień.

Wydawnictwo, przygotowane z okazji 60-lecia POLUNIMA poświęcone jest dokumentacji działalności stowarzyszenia (1961-2021), a w szczególności staraniom polskiego środowiska lalkarskiego o budowanie środowiskowej wspólnoty, propagowaniu idei sztuki lalkarskiej oraz trwającym wiele lat dążeniom do stworzenia i utrzymania własnego lalkarskiego pisma – „Teatru Lalek”.
Książka dokumentuje działalność POLUNIMA w zakresie m.in. szerokiego uczestniczenia stowarzyszenia w lalkarskim życiu teatralnym w Polsce i za granicą (w szczególności w strukturach UNIMA), pokazuje inicjatywy POLUNIMA na rzecz środowiska i rozwoju sztuki lalkarskiej w Polsce – m.in. w zakresie działalności wydawniczej, wystawienniczej, szkoleniowej, kontaktów międzynarodowych, współpracy z ruchem amatorskim, współpracy z ZASP, i in.
Ukazuje też zmienne koleje i rozwój pisma „Teatr Lalek” na przestrzeni lat 1950-2021; zawiera ponadto wykaz władz POLUNIMA w latach 1961-2021.
Książka publikowana jest w wersji językowej polsko-angielskiej.

Publikację wydano w ramach zadania „Światowy Dzień Lalkarstwa 2021 – 60 lat POLUNIMA”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Komentarze
Udostepnij