Zapowiedzi

W ostatni weekend czerwca rusza we Wrocławiu “Paragraf/Artykuł”, festiwal “Teatru na faktach”

Festiwal „Teatru na faktach”

Bilety są dostępne na bilety.grotowski-institute.pl.

Idea

Zestawienie dwóch słów – paragraf i artykuł – oraz oddzielenie ich niepozorną kreską kryje w sobie proste, ale jakże aktualne pytanie. Czy każdej ze swobód obywatelskich odpowiada stosowny zapis w kodeksie karnym? Paragrafy o różnych numerach i w różnych konfiguracjach zdają się coraz częściej towarzyszyć społecznej aktywności i manifestacjom w celu zachowania ładu publicznego. Artykuły Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, gwarantujące polskim obywatelkom i obywatelom szereg niezbywalnych i podstawowych praw, coraz częściej wydają się ulegać zawieszeniu. Znajdujemy się w przejściowym dla Polski momencie, który nasz festiwal stara się udokumentować i skomentować – a także zachęcić do dyskusji. „Teatr na faktach”, projekt od trzech lat realizowany w Instytucie Grotowskiego, używa języka dokumentalnego, by tworzyć spektakle i wydarzenia poruszające tematy społecznie aktualne i ważne.

Jaka jest Polska w 2021 roku i zamieszkujący ją ludzie? Na pewno różnorodna, niedająca się łatwo zdefiniować. Cytując kartografów z przeszłości, przebywamy obecnie na „ziemi nieznanej”, gdzie wiele problemów społecznych nie egzystuje w świadomości Polek i Polaków. Jak potoczyły się losy tzw. pokolenia transformacji? Co się dzieje ze strajkującymi kobietami? Jak pandemia wpłynęła na życie Głuchych? Co tak naprawdę oznaczają strefy wolne od LGBT? Dlaczego w polskich rodzinach milczy się o przemocy? Czy wiemy, co się dzieje, gdy młode matki ronią po raz pierwszy, drugi, dziewiąty? Jak wygląda życie osób bezdomnych w Polsce? Takich pytań jest znacznie więcej. W trakcie festiwalu „Teatru na faktach” organizowanego przez Instytut Grotowskiego opowiadamy o świecie widzianym oczami naszych bohaterek i bohaterów, ludzi żyjących dosłownie za oknem. Nie szukamy łatwych odpowiedzi – za dokumentalnymi scenariuszami kryją się setki godzin poszukiwań i rozmów. Każda historia, zdarzenie, postać na naszym festiwalu jest prawdziwa.

Dwanaście spektakli, w tym dwie premiery, osiem dyskusji wokół przestrzegania i łamania podstawowych praw obywatelskich, piętnaście czytań performatywnych – to swoisty teatralny raport o stanie naszego kraju. Specjalne miejsce w programie festiwalu poświęcamy także naszemu najbliższemu sąsiadowi – Białorusi. Chcemy pokazać, że białoruska rewolucja to dziesiątki ludzkich tragedii, wyborów i – jak to zwykle bywa w życiu – paradoksów. „Białoruś. Cela” będzie pierwszą prezentacją scenariusza dokumentalnego opartego na historiach zebranych po zeszłorocznych wydarzeniach. Można powiedzieć, że wybraliśmy opowieści najdotkliwsze, najbardziej intymne, lecz niekoniecznie najgłośniejsze. Jest dla nas szczególnie ważne, by polska publiczność poznała losy naszych wschodnich sąsiadów z pierwszej ręki. Przy tworzeniu scenariusza współpracowaliśmy z migrantami z Białorusi, a także dotarliśmy do relacji więźniów i uchodźców politycznych.
Kuratorzy: Krzysztof Kopka, Jakub Tabisz

Do pobrania:
Kilka słów od kuratorów

Program

— Program festiwalu, podobnie jak Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, zbudowany jest z artykułów, opisujących obywatelskie prawa i obowiązki. Na każdy „artykuł” składają się połączone tematycznie:

  • Dyskusje o prawach obywatelskich i ich łamaniu, zebrane wokół tematów ujętych w artykuły, w których udział wezmą zaproszeni eksperci, aktywiści, bohaterowie spektakli oraz publiczność.
  • Czytania performatywne, będące efektami kursów teatru dokumentalnego w ramach „Teatru na faktach” oraz zapowiedziami nowo powstających spektakli.
  • Spektakle – najmocniejsze produkcje „Teatru na faktach”. Twórcy starają się poruszyć najważniejsze tematy z artykułów Konstytucji, które podejmowane będą także podczas dyskusji.

— Festiwal online. W programie online znajdują się transmisje wszystkich dyskusji i czytań performatywnych – z wyjątkiem czytań „Proces 197” i „Rosz ha-Szana ’42”, których nagrania zostaną udostępnione w niedzielę 27 czerwca o godz. 20:30. Wybrane dyskusje online będą tłumaczone na PJM. Wszystkie wydarzenia online będą dostępne za darmo na Facebooku Instytutu Grotowskiego.

Wydarzenie na Facebooku: https://bit.ly/3xdBZJL

Komentarze
Udostepnij