Zapowiedzi

Warsztaty “Jestem. Letni kurs intensywny” Fundacji Jubilo – zapisy otwarte. // “I Am. Summer intensive” course by Jubilo – registration in progress.

Fundacja Jubilo ogłasza trzecią edycję cyklu warsztatów „Jestem”, realizowanych we współpracy z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego. Głównym celem programu jest opracowanie i zrealizowanie cyklu warsztatów poświęconych różnym obszarom praktyki teatralnej Jubilo, w ramach których uczestnicy będą mogli doświadczyć i zapoznać się z pełnym spektrum metod wykorzystywanych w pracy zespołu.

Warsztaty skierowane są do aktorów, performerów, wokalistów, studentów i wszystkich zainteresowanych pracą teatralną Jubilo. 

Zapisy na Jestem. Intensywny kurs letni potrwają do 9 lipca. Wszystkie informacje niezbędne do zgłoszenia oraz szerszy opis warsztatów znajdziecie Państwo w linku poniżej na stronie Instytutem im. Jerzego Grotowskiego: https://bit.ly/35Icchb

Począwszy od ćwiczeń fizycznych i wokalnych prowadzący będą towarzyszyć uczestnikom w procesie, który pozwoli im na głębsze poznanie narzędzi teatralnych i ich bezpośredniego zastosowania. Sesje pracy zostaną podzielone na pracę treningową – pozwalającą na zdobywanie i rozwijanie technik teatralnych – i poszukiwania/sesje kreatywne, podczas których owe techniki posłużą procesowi komponowania materiałów teatralnych. Praca nad ciałem-głosem oraz relacją stanie się wewnętrznym drogowskazem, który poprowadzi uczestników w ich procesie eksploracji, a także rozwoju osobistego w ramach autorskiego rzemiosła.

Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli także możliwość wzięcia udziału w dyskusji z prowadzącymi na temat zastosowania metodologii i technik teatralnych w środowisku społecznym, szczególnie w systemie penitencjarnym.

Kiedy?
21-25/07/2021
Gdzie?
Studio na Grobli przy ul. Na Grobli 30/32 we Wrocławiu.
Partner:
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
Zapisy:
Formularz zgłoszeniowy znajdziecie w linku poniżej: https://bit.ly/3hZUeyc. Zapisy na warsztaty “Jestem. Letni kurs intensywny” potrwają do 9 lipca.

Dla kogo?
Program skierowany jest do performerów, aktorów, wokalistów oraz wszystkich zainteresowanych rozwijaniem swojego doświadczenia w obszarze technik wykorzystywanych w teatrze fizycznym.

Elementy techniczne warsztatów:

 • dynamika grupy/praca zespołowa,
 • akcja/reakcja,
 • słuchanie i relacja,
 • akrobatyka i ćwiczenia „wzajemnościowe”,
 • praca nad rytmiką,
 • praca z ciałem/głosem,
 • praca z rezonatorami,
 • harmonia/dysonans,
 • elementy śpiewu polifonicznego,
 • od partytury fizycznej do tekstu,
 • relacja między partyturą fizyczną a muzyką,
 • improwizacja i kompozycja.

Fundacja Jubilo kieruje się potrzebą artystycznej interwencji jako protestu przeciw wykluczeniu z kultury. Poprzez akcje i interwencje artystyczne, w których płaszczyznę wymiany stanowi język teatru i muzyki, Jubilo dąży do przełamywania barier społecznych, ekonomicznych, językowych i kulturowych. Inicjatywy te realizowane są pod postacią długoterminowych spotkań warsztatowych oraz spektakli będących swoistym dialogiem artystycznym pomiędzy uczestnikami a zespołem Jubilo.

Od 2011 roku zespół pracował m.in. z niepełnosprawną fizycznie i umysłowo młodzieżą, dorosłymi z doświadczeniem choroby psychicznej, dziećmi pochodzenia polskiego i romskiego, osobami bezdomnymi, uchodźcami z Bośni czy osadzonymi. Jubilo współpracuje też z wieloma instytucjami kultury i teatrami na terenie Wrocławia, w tym z Instytutem Grotowskiego. Od wielu lat prowadzi na terenie Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu projekt „Odkluczanie”, w ramach którego powstał wielokrotnie nagradzany spektakl „Odzwierciedlenie” (2015) oraz „Kain” (2019). Zespół rozwija ponadto różne programy w ramach prowadzonego przez siebie projektu, są to m.in. warsztaty teatralne dla osadzonych, program profesjonalizacyjny w zakresie różnych dziedzin teatralnych, a także aktywnie bierze udział w budowaniu międzynarodowej sieci teatru w więzieniu. Zespół Jubilo współpracuje z profesjonalnymi teatrami w Polsce i za granicą w ramach międzynarodowego programu warsztatowego oraz rozwoju artystycznego. Ponadto od 2017 roku bierze udział w europejskich projektach m.in. Erasmus+, Creative Europe zrzeszających grupy teatralne z całej Europy.

Członkowie Fundacji Jubilo gościli na wielu międzynarodowych festiwalach i wydarzeniach teatralnych m.in. na festiwalu Dreams Before Dawn w Paryżu, Festival dei Due Mondi w Spoleto we Włoszech, Narodowym Festiwalu Teatru w Więzieniu „Destini Incrociati” we Włoszech, międzynarodowej konferencji naukowej „Teatr i dramat w więzieniu. Więzienie w teatrze i dramacie”  w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk czy XX Międzynarodowej Konferencji Teatru w Więzieniu we Włoszech („Convegno Internazionale I Teatri delle Diversità”). Jubilo współpracuje także z naukowcami i uniwersytetami w Polsce oraz we Włoszech, w tym m.in. z Uniwersytetem Rzymskim „La Sapienza”, gdzie prowadzone są szeroko zakrojone badania na temat profesjonalnego teatru w więzieniu.

Komentarze
Udostepnij