Zapowiedzi

We wrześniu premiera “Grupy warszawskiej” w warszawskim Nowym Teatrze

24 września w Nowym Teatrze odbędzie się premiera spektaklu “Grupa warszawska” w reż. Eglė Švedkauskaite.

Jak dorasta się w czasach kryzysu klimatycznego?

Próby do spektaklu rozpoczęliśmy pod koniec lutego 2020 roku. Dyskutowaliśmy o tym jak zmiany klimatyczne wpływają na nasze życie codzienne w małej skali oraz na nasze poglądy, wyznawane wartości i samoidentyfikację – w większej. Zastanawialiśmy się też nad dystopijnymi scenariuszami dla Ziemi i jej mieszkańców, które mogą spełnić się w najbliższej przyszłości, jeśli już teraz nie podejmiemy działań zapobiegawczych.

Tymczasem pewna dystopijna wizja faktycznie stała się rzeczywistością, przerywając pracę oraz dotychczasowe życie i wymuszając dostosowanie się do nieoczekiwanego scenariusza wydarzeń.

Wracamy po przerwie, by przypominać sobie i innym, że temat katastrofy klimatycznej nie zniknął, ale jest jeszcze bardziej aktualny niż wcześniej. Wracamy, by głośno krzyczeć, że groźne zmiany, których spodziewaliśmy się w odległej przyszłości, zachodzą już teraz, i że nie możemy pozostać wobec nich obojętni. Aktywizm młodzieżowy jest w tym kontekście bardzo ważnym ruchem. W czym tkwi siła takich ruchów? Jak młodzież opisuje swój aktywizm? Jaka jest relacja pomiędzy aktywizmem klimatycznym a warunkami bytowymi i osobistym otoczeniem?

Pięcioro nastoletnich aktorek i aktorów Grupy warszawskiej zaprasza widzów do analizy sytuacji młodych mieszkańców Polski. Poruszają tematy dostępu do wiedzy o globalnych procesach na świecie, o zaangażowaniu kraju w te procesy i realnej wartości zdobywanego wykształcenia. Spektakl stawia sobie za cel stworzenie przestrzeni i wygospodarowanie czasu na walkę z nihilizmem i bezwładnością instytucji.

“Grupa warszawska” będzie pierwszą premierą projektu teatralnego “Sąsiedzi”. Osoby z Polski, Rosji, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Czech, Słowacji i Niemiec będą się sobie przyglądać, z uwagą i empatią. Efektami obserwacji podzielimy się w doświadczeniach teatralnych, wierząc, że teatr dociera często w rejony niedostępne dla innych dyskursów.

Eglė Švedkauskaite jest młodą reżyserką, która w ostatnim czasie wzbudza szczególne zainteresowanie na litewskiej scenie teatralnej. W swoich pracach szczególny nacisk kładzie na pracę z człowiekiem – to, co prywatne przekuwa w to, co uniwersalne. Nie pozostaje obojętna wobec świata jej najbliższego – Europy Wschodniej i Centralnej. Jej twórczość można było zobaczyć nie tylko w rodzimej Litwie, ale także Polsce, Włoszech, czy Rosji. Podczas swojej wędrówki twórczej współpracowała m.in. z Joanną Rajkowską, Anną Smolar, Jeanem Michel Bruyèrem.

Komentarze
Udostepnij