Zapowiedzi

Wkrótce czytanie sceniczne „Wygnania” w TR Warszawa

Ivaškevičius w TR Warszawa

2 grudnia o godzinie 19.00 TR Warszawa zaprasza na czytanie sceniczne tekstu Mariusa Ivaškevičiusa, „Wygnanie” w reżyserii Karoliny Szczypek, laureatki wyróżnienia w ramach przyznanej w maju br. Nagrody Debiut TR 2021. 

Czym jest doświadczenie migracji? Co to znaczy być migrantem? Jak zbudować nowe życie na wygnaniu? Jak zachować własną tożsamość? Dramat Mariusa Ivaškevičiusa, opowiadający o wielkiej fali emigracji z Litwy do krajów Europy Zachodniej na początku XXI wieku nabiera dziś nowego znaczenia w kontekście kryzysu uchodźczego na polsko-białoruskiej granicy. 

 Rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 roku uruchomiło masową emigrację ekonomiczną z krajów bałtyckich: Estonii, Litwy i Łotwy. W ciągu pierwszych 10 lat z samej Litwy wyjechało do Wielkiej Brytanii i Norwegii ponad 700 tys. osób – jedna piąta całej populacji. O fenomenie nowej fali emigracji i jej konsekwencjach opowiada sztuka “Wygnanie” wybitnego pisarza i dramaturga litewskiego Mariusa Ivaškevičiusa. 

Materiał do dramatu autor zbierał w Londynie. Rozmawiał z emigrantami, poznawał ich problemy ze zdobyciem pracy, adaptacją i przestępczością. Wszystkie historie opisane w sztuce są autentyczne. Osią fabularną jest historia dwóch młodych bandytów z Kowna: Benasa i Wandala, którzy ruszają na Wyspy po złodziejskie złote runo. W rzeczywistości bandytą jest tylko Wandal, Benas to policjant, który ma infiltrować litewską mafię. Na miejscu porzuca jednak swoje zadanie i, zamiast śledzić gangsterów, osiedla się w Londynie na stałe. Ivaškeviecius pokazuje panoramę emigrantów, od tych, których życie wyrzuciło na śmietnik, po tych, którzy odnieśli sukces. Wszyscy są głęboko nieszczęśliwi i zagubieni. Ich skomplikowane losy służą do postawienia pytania o tożsamość mieszkańców Litwy i innych krajów postsowieckich. 20 lat po upadku Związku Radzieckiego i odzyskaniu niepodległości młoda generacja nie utożsamia się ani z sowiecką przeszłością, ani z nową, narodową tożsamością. Na nowej ziemi bohaterowie zmieniają imiona i tożsamości równie często jak paszporty kradzione innym migrantom.

“Wygnanie” stało się w Litwie teatralnym przebojem. Spektakl który wyreżyserował w Teatrze Narodowym w Wilnie Oskaras Koršunovas grany był w jednej z największych sal widowiskowych w Litwie, Siemens Arena, mieszczącej 5 tysięcy miejsc na widowni. W ślad za litewskim przedstawieniem powstały wersje estońska i łotewska, grane z równym powodzeniem.

W czytaniu scenicznym “Wygnania” 2 grudnia br. w  TR Warszawa udział wezmą aktorka i aktorzy TR Warszawa, Jan Dravnel, Mateusz Górski i Natalia Kalita oraz aktorka i aktorzy z Białorusi, którzy przebywają w TR Warszawa na rezydencji artystycznej i którzy musieli opuścić swój kraj z powodów politycznych, Alesia Bardukhayeva-Arol, Andrei Bardukhayeva-Arol i Andrei Novik. Tekst Mariusa Ivaškevičiusa przetłumaczyła Małgorzata Litwinowicz, dramaturgiem czytania jest Paweł Sablik, zaś autorem wideo – Jana Moroz.

Po czytaniu odbędzie się spotkanie z twórcami i twórczyniami, które poprowadzi Roman Pawłowski, kurator, dramaturg, pełnomocnik dyr. TR Warszawa ds. programowych. W spotkaniu weźmie udział także Marius Ivaškevičius, autor „Wygnania”. Wydarzenie odbywa się w ramach linii programowej TR Warszawa – LINII NOWYCH TALENTÓW. Czytanie odbędzie się na scenie TR Warszawa/Marszałkowska 8. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Wydarzenie wspierane przez Litewski Instytut Kultury, organizowane jest w ramach projektu Baltic Transfer* Festival.

NAGRODA DEBIUT TR 

Karolina Szczypek jest laureatką wyróżnienia przyznanego przez zespół programowy TR Warszawa w maju 2021 roku w ramach nagrody Debiut TR, powołanej w listopadzie 2015 roku w ramach nurtu programowego LINII NOWYCH TALENTÓW. Wyróżnienie przyznawane jest co roku na Forum Młodej Reżyserii, organizowanym przez Akademię Sztuk Teatralnych  im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Nagroda wspiera rozwój najciekawszych reżyserów i reżyserek teatralnych młodego pokolenia. Nagrodzeni przez zespół programowy TR Warszawa studenci i studentki wydziałów reżyserii otrzymują zaproszenie do zrealizowania przedstawienia w TR Warszawa w kolejnym sezonie teatralnym. Laureatami i laureatkami nagrody są: Jędrzej Piaskowski (Debiut TR 2015), Klaudia Hartung-Wójciak (Debiut TR 2016), Grzegorz Jaremko (Debiut TR 2017), Katarzyna Minkowska (Debiut TR 2018), Wiktor Bagiński (Debiut TR 2019), Wojtek Rodak (Debiut TR 2021). W maju 2021 roku podczas 10 Forum Młodej Reżyserii w ramach Nagrody Debiut TR wyróżnienia otrzymali Olga Ciężkowska, Tomasz Fryzeł, Jan Jeliński i Karolina Szczypek.  W listopadzie br. na 11. Forum Młodej Reżyserii Nagrodę Debiut TR otrzymał duet twórczy w składzie Wera Makowskx i Jakub Zalasa, zaś wyróżniony został Błażej Biegasiewicz.

LINIA NOWYCH TALENTÓW  

Inkubator nowych talentów i nowatorskich projektów – Start-up TR, działający na bazie oryginalnych praktyk i programów warsztatowych, wypracowanych w TR Warszawa (Debiut TR, Teren Warszawa, TR/PL, Teren TR, Młody TR). Co roku w programie TR Warszawa pojawiają się spektakle lub czytania performatywne co najmniej dwóch debiutujących w Warszawie twórców i twórczyń: reżyserów/reżyserek, dramatopisarzy/dramatopisarek. Nie budujemy stałego zespołu współpracujących twórców i twórczyń, ale pracujemy na rzecz rozwoju całego polskiego teatru, ze szczególnym naciskiem na sztukę reżyserii. TR Warszawa rozpoznaje nowe talenty i pełni rolę ekspercką, budując kapitał wiedzy na temat nowego polskiego teatru. Wybrane projekty rozwijamy we współpracy z partnerami zagranicznymi.Poszukujemy nowych talentów poprzez konkursy zamknięte i otwarte (Debiut TR, Teren TR, pitchingi); konkursy na staże, asystentury i rezydencje; research na wydziałach reżyserii szkół teatralnych oraz research na festiwalach teatralnych i w teatrach partnerskich za granicą. Wyboru twórców dokonuje specjalnie do tego powołany zespół, składający się z przedstawicieli zespołu artystycznego TR Warszawa. Współpracujemy z osobami twórczo myślącymi o teatrze i sztukach performatywnych, otwartymi na doświadczenia z innych dyscyplin sztuki, zainteresowanymi rozwijaniem pracy z zespołem aktorskim; twórcami i twórczyniami zaangażowanymi w problemy współczesnej rzeczywistości, dla których teatr to przestrzeń wolności, miejsce badania kondycji człowieka i świata.   W ramach linii nowych talentów w ostatnich sezonach artystycznych w TR Warszawa spektakle zrealizowali m.in.: Anna Karasińska (“Ewelina płacze”, “Fantazja”), Piotr Trojan (“Grind/r”), Magda Szpecht („Możliwość wyspy”, „Wracać wciąż do domu”), Wojciech Blecharz (“Soundwork”), Katarzyna Kalwat (“Holzwege”, “Rechnitz. Opera. Anioł Zagłady”, “Maria Klassenberg”, “Staff Only” – koprodukcja Biennale Warszawa i TR Warszawa), Małgorzata Wdowik (“Piłkarze”, “Strach”), Jędrzej Piaskowski (“Puppenhaus. Kuracja”, “Dawid jedzie do Izraela”), Klaudia Hartung-Wójciak (“Chinka”), Grzegorz Jaremko (“Woyzeck”) oraz Wiktor Bagiński (“Serce”).

Komentarze
Udostepnij