Zapowiedzi

„Wolna przestrzeń” – akcja dedykowana uchodźcom w Łodzi

W obliczu narastającego kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej, który jest trudny do zaakceptowania i zrozumienia, zespół Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych wraz z łódzkimi artystami organizuje performance: „WOLNA PRZESTRZEŃ” – instalacja w procesie przemiany.

Krzywda uchodźców uwięzionych w pułapkę manewrów politycznych staje się  codziennością. Artystyczna akcja w tej sprawie jest głosem sprzeciwu wobec fali obojętności  i przyzwyczajenia do zła, które się dzieje w ukryciu. Służy też promocji społecznych inicjatyw niosących realną pomoc uchodźcom.

Opis wydarzenia

Od 25 października w Pasażu Róży będzie powstawała instalacja ulegająca twórczej przemianie oraz wystawa fotografii dokumentalnej z miejsca kryzysu.

Łódzcy artyści zaangażowani w projekt zdecydowali się stworzyć instalację, która ma na celu stworzenie „wolnej przestrzeni”. Przestrzeni wolnej od polityki, od podziałów na klasy, warstwy i pochodzenie. Przestrzeni wolnej od wartościowania kto ma prawo do człowieczeństwa i godnych warunków życia. Instalacja czyli szklany sześcian z założenia ma stanowić miejsce zatrzymania się, kontemplacji w medytacji, modlitwie – słowem przestrzeń wytworzenia i wysłania intencji dobrego zakończenia tej sytuacji wobec której żaden człowiek nie powinien być obojętny.

29.10 w godzinach 17:00-20:00  instalacja będzie otwarta na każdego, kto  symbolicznie chce dać wyraz wsparcia oraz empatii dla kobiet, mężczyzn i dzieci skazanych na niezasłużoną tułaczkę.
Symboliczna pułapka, azyl lub upragniony dom będzie otwarty na Twoją obecność. Obecność  w teraźniejszości krzywdy, której jesteś świadkiem. Twoja uwaga dla losu uchodźcy ma znaczenie.

Wystawa fotograficzna powstała dzięki uprzejmości Moniki Bryk.

Inicjatywa zrealizowana przez:

Anna Ciszowska, Michał Ratajski, Ewa Łukasiewicz, Hanna Matusiak, Masza Lesiak-Batko, Grzegorz Habryn, Hanka Kondzielnik, Piotr Henryk Osak, Zuzanna Jarmakowska, Aneta Wawrzoła, Łukasz Batko, Ola Łaba, Żaneta Małkowska, Katarzyna Żmuda, Barbara Południak, Mariola Wiktor, Justyna Makówka,

Organizacje, stowarzyszenia, fundacje pomagające uchodźcom na polsko-białoruskiej granicy:

– Chlebem i sola@polacydlauchodzcow, organizacja non-profit, pozarządowa, zbiorki pieniędzy w internecie
https://www.facebook.com/pg/polacydlauchodzcow/fundraisers/?ref=page_internal

– Organizacje nieformalne ( Dobrowolki, Dom Otwarty, From Poznań With Love, Koalicja Wrocław wita Uchodźców, Łódź pomaga Uchodźcom, No border group Warsaw,  Przyjaciele ludzi, Refugees Szczecin, Refugees Welcome Polska, Trójmiasto Uchodźcom, Witajcie w Krakowie )
http://uchodzcy.info/kto-juz-dziala/?mapa=type_unform
 

– Stowarzyszenie Homo Faber – pozarządowa organizacja przeciwdziałająca dyskryminacji grup mniejszościowych
info@hf.org.pl , ul. Chopina 41, lok 2; 20-023 Lublin, tel +48 602 430 868

– Stowarzyszenie Interwencji Prawnej – organizacja pożytku publicznego, która wspiera migrantów i uchodźców,
ul. Siedmiogrodzka 5/51, 01-204 Warszawa, biuro@interwencjaprawna.pl  tel +48 792 568 561, +48 880 145 372

– Fundacja Polskie Forum Migracyjne – działa na rzecz integracji cudzoziemców i Polaków, ul. Szpitalna 5/14, 00-031 Warszawa, info@forummigracyjne.org , tel. 22 110 00 85

– Helsińska Fundacja Praw Człowieka – organizacja pozarządowa, zajmująca się ochroną praw człowieka w Polsce, ul. Wiejska 16, 00-490 Warszawa, hfhr@hfhr.pl , tel 22 556 44 40

– Fundacja Ocalenie – pomaga cudzoziemcom, uchodźcom i repatriantom, organizacja pożytku publicznego,
ul. Krucza 6/14 a, 00-537 warszawa, biuro@ocalenie.org.pl , +48 22 828 04 50

– Amnesty International Polska – globalny ruch, działający na rzecz praw człowieka, podejmuje praktyczne działania w celu powstrzymania naruszeń oraz pomocy ofiarom, pl.Lelewela 8, 01-624 Warszawa,
https://amnesty.org.pl/skontaktuj-sie/, tel. 22 827 60 00

– Migrant Info Point (Fundacja centrum badan Migracyjnych), ul. Półwiejska 17/27, 61-885 Poznań, tel. +48 503 979 758, office@migrant.poznan.pl

– Stowarzyszenie  Nomada –  wrocławska organizacja pozarządowa działająca na rzecz praw człowieka, grup wykluczonych, środowisk imigranckich, mniejszości etnicznych i religijnych, integracji spoleczeństw wielokulturowych, tel. +48 71 307 03 35, +48 791 576 459, nomada@nomada.info.pl , counselling@nomada.info.pl

Komentarze
Udostepnij