Zapowiedzi

Wrocławski Instytut Grotowskiego otwiera program „[off].REC”

Mając na uwadze szczególnie trudną sytuację artystów funkcjonujących pozainstytucjonalnie, Instytut Grotowskiego we Wrocławiu zaprasza do udziału w programie „[off].REC”. Jego celem jest wsparcie artystów indywidualnych i teatrów niezależnych w czasie pandemii poprzez stworzenie profesjonalnej dokumentacji filmowej dzieł. Zgłoszenia będą przyjmowane na bieżąco do końca czerwca 2021, a wybrane spektakle będą czasowo dostępne na kanałach Instytutu.

Program skierowany jest do artystów i teatrów niezależnych, działających na terytorium Polski poza państwowymi ramami instytucjonalnymi. Celem współpracy z Instytutem Grotowskiego będzie stworzenie profesjonalnej dokumentacji filmowej, fotograficznej i materiałów promocyjnych spektaklu lub innych zaproponowanych dzieł teatralnych. „Potrzeba zainicjowania «[off].REC» zrodziła się po ponownym zamknięciu instytucji kultury w czasie pandemii, co nieodwracalnie zmieniło dynamikę aktywności teatru, dlatego wsparcie dla artystów i artystek funkcjonujących pozainstytucjonalnie, którzy najbardziej ucierpieli z powodu pandemii, wydaje się zadaniem priorytetowym” – tłumaczy Jarosław Fret, dyrektor Instytutu. „«[off].REC» nie jest programem grantowym, lecz otwartym zaproszeniem do współpracy, której szczegóły będą przedmiotem wzajemnego porozumienia w drodze indywidualnych rozmów”.

Powstałe materiały dokumentujące spektakl i promocyjne pozostaną własnością zespołów i będą mogły być wykorzystywane zgodnie z ich własnymi potrzebami, np. prezentowane na festiwalach, przeglądach, konkursach, na platformach VOD czy w mediach społecznościowych. Rozpatrywane będą zgłoszenia spektakli, performansów czy innych działań performatywnych z lat 2018–2021: premiery, projekty, które uzyskały ostateczny kształt sceniczny, ale z powodu pandemii nie miały swojej premiery, a także wznowienia lub nowe wersje starszych produkcji. Program ma przyczynić się do wzrostu obecnego standardu prezentacji teatralnych w internecie i z dbałości o wysoką jakość przekazu wizualnego.

Zgłoszenia do udziału w programie przyjmowane są na bieżąco do końca czerwca 2021 przez pięcioosobowy zespół merytoryczny, składający się z pracowników Instytutu i zaproszonych specjalistów. Nagrania będą realizowane od lutego do końca lipca 2021 w Instytucie Grotowskiego, w jednej z sal teatralnych: Studiu Na Grobli, Sali Teatru Laboratorium lub w Piekarni. Organizator przewiduje możliwość prezentacji wybranych nagrań spektakli na swojej stronie internetowej (https://grotowski-institute.pl/), w mediach społecznościowych (profil Instytutu Grotowskiego na Facebooku) lub innych kanałach komunikacyjnych Instytutu (np. kanał na YouTubie).

Patroni medialni: Teatralny.pl, Nietak!t, Partnerzy: Wrocławska Offensywa Teatralna, Zachodniopomorska Offensywa Teatralna, Ogólnopolska Offensywa Teatralna.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy: grotowski-institute.art.pl.

Komentarze
Udostepnij