Zapowiedzi

Zapraszamy artystów na rezydencję choreograficzną do Wrocławskiego Teatru Pantomimy!

Projekt skierowany jest do pełnoletnich artystów-choreografów, posiadających doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć. Do  konkursu  można  zgłaszać  wyłącznie  autorskie  projekty  taneczne. Podczas pobytu Rezydent, przy wsparciu infrastrukturalny, merytorycznym i technicznym, będzie pracował nad konceptem, który zostanie zaprezentowany w formie otwartego pokazu i spotkania z publicznością. Liczba dni rezydentury zależna jest od indywidualnych potrzeb i ustalana w trakcie zgłoszenia.

Harmonogram

Termin składania aplikacji – do 14.08.2023 Ogłoszenie wyniku – 25.08.2023 Realizacja Rezydencji – w okresie październik-10 grudnia 2023

Zapewniamy:

nagrodę dla Rezydenta (kwota średniej krajowej płacy brutto podzielona przez średnio 21 dnia dni roboczych w miesiącu, pomnożona przez liczbę dni rezydencji, nocleg dla Rezydenta na czas prób, pokrycie kosztów transportu-przyjazdu na  Rezydencję  i  powrotu do miejsca pobytu po zakończonej Rezydencji, sale prób Wrocławskiego Teatru Pantomimy (aleja Dębowa 16), opiekę merytoryczną, produkcyjną i promocyjną przy realizacji rezydencji, udostępnienie posiadanego sprzętu technicznego, wsparcie ekipy technicznej na czas trwania rezydencji.

Regulamin konkursu dostępny na stronie:

https://pantomima.wroc.pl/przestrzenie-sztuki/rezydencja-choreograficzna

Kontakt, pytania, zgłoszenia: przestrzenie@pantomima.wroc.pl

Program Przestrzenie Sztuki narodził się z potrzeby wsparcia i zapewnienia warunków pracy artystom niezależnym przy wykorzystywaniu istniejącej infrastruktury.    Jego    idea    opiera    się    na    czterech    filarach:    artystycznym, edukacyjnym,  społecznym  i  prozdrowotnym.  Głównym  zadaniem  operatorów  jest umożliwianie artystom niezależnym i lokalnym środowiskom prezentacji ich przedsięwzięć, rozwijanie oferty edukacyjnej i   animacyjnej   oraz   rozwój publiczności.

Zadanie   finansowane   ze   środków   Ministerstwa   Kultury   i   Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Przestrzenie Sztuki, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, a także z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Komentarze
Udostepnij