Zapowiedzi

Zgłoś kandydata do XX edycji Nagrody im. C. K. Norwida w dziedzinie kultury!

XX edycja Nagrody im. C. K. Norwida

Samorząd Mazowsza po raz dwudziesty przyzna Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida. Można już zgłaszać kandydatów do tegorocznej, jubileuszowej edycji tego wyróżnienia w kategoriach: Literatura, Muzyka, Sztuki plastyczne, Teatr oraz “Dzieło życia”.

Nagroda przyznana zostanie artystom tworzącym na Mazowszu w kategoriach: Literatura, Muzyka, Sztuki plastyczne, Teatr za dzieło lub kreację powstałe w roku 2020 oraz w kategorii „Dzieło Życia” – za całokształt twórczości.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: ogólnopolskie związki twórcze lub ich oddziały, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje, twórcy indywidualni, a także członkowie kapituł. W przypadku Nagrody „Dzieło życia” uprawnionymi są także mieszkańcy województwa mazowieckiego. Nominowanych i laureatów wybiorą eksperci w poszczególnych dziedzinach sztuki, zasiadający w kapitułach Norwidowskich.

Laureaci nagrody otrzymają okolicznościową statuetkę, dyplom oraz 25 tysięcy złotych, a laureat Nagrody “Dzieło Życia” 30 tysięcy złotych. Nominowani do nagrody wyróżnieni zostaną imiennym medalem okolicznościowym oraz nagrodą pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych.

Wniosek

Aby zgłosić kandydata, należy wypełniony i podpisany wniosek wraz z oświadczeniem kandydata (dostępne na stronie internetowej nagrody: www.norwid.mazovia.pl) przesłać na adres:

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plac Bankowy 3/5,00-142 Warszawa(z dopiskiem „Nagroda Norwida”)

lub

e-mail: nagrodanorwida@mazovia.pl

Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 kwietnia 2021 r.

Dotychczasowi laureaci

Od 2002 roku Nagrodą im. Cypriana Kamila Norwida uhonorowanych zostało przeszło 90 artystów. Są to osobowości świata sztuki jak: aktorzy – Gustaw Holoubek, Jan Englert, Krystyna Janda, dyrygenci – Kazimierz Kord, Jacek Kaspszyk, Łukasz Borowicz, artyści plastycy – Leon Tarasewicz, Jacek Sempoliński, Stanisław Wieczorek oraz literaci – Ernest Bryll, Henryk Bardijewski, Janusz Drzewucki. Nagrodą „Dzieło życia” uhonorowani zostali między innymi: Danuta Szaflarska, Jan Kobuszewski, Tadeusz Konwicki, Erwin Axer, Andrzej Łapicki, Jerzy Maksymiuk, Piotr Paleczny.

Komentarze
Udostepnij